Vermikompost je vynikajúcim doplnkom pôdy, ktorý môže pomôcť zlepšiť zdravie pôdy, rast rastlín a udržateľnosť. Či už ste domáci záhradník alebo farmár, začlenenie vermikompostu do pôdy môže mať veľa výhod pre vaše rastliny a životné prostredie. Preukázateľne zlepšuje úrodnosť pôdy, zvyšuje výnosy plodín a znižuje potrebu chemických hnojív a pesticídov.

Vermikompost je druh kompostu, ktorý vzniká pôsobením dážďoviek. Je to organický a na živiny bohatý doplnok pôdy, ktorý možno použiť na zlepšenie zdravia pôdy a rastu rastlín. Obsahuje širokú škálu prospešných mikroorganizmov, ktoré môžu pomôcť potlačiť choroby rastlín a škodcov, ako aj zlepšiť štruktúru pôdy a schopnosť zadržiavať vodu. Na rozdiel od iných druhov kompostu sa vermikompost vyrába v relatívne krátkom čase, zvyčajne do 2 až 6 mesiacov, v závislosti od podmienok.

Vermikompostovanie je jednoduchý a lacný spôsob nakladania s organickým odpadom. Dá sa to urobiť doma, na dvore či balkóne, alebo vo väčšom meradle v komunitnej záhrade či farme. Proces vermikompostovania zahŕňa vytvorenie vhodného prostredia pre dážďovky, vrátane poskytnutia podstielky, ako je drvený papier alebo kokosové kokosové vlákno a kŕmenie vyváženou stravou z organického odpadu. Dážďovky sú vysoko účinné pri rozklade organických materiálov a každý deň môžu skonzumovať až polovicu svojej telesnej hmotnosti. Výlučky dážďoviek obsahujú produkt bohatý na živiny, ktorý je základom vermikompostu.