ČierneZlato

Menu
Your Cart
Organická výživa rastlín
Zistiť viac
Pôda
Zlepšuje prevzdušnenie pôdy
Obohacuje pôdu o mikroorganizmy a enzýmy
Mikrobiálna aktivita vo vermikomposte je násobne vyššia ako v pôde alebo organickej hmote, ktorú dážďovky požívajú
Priťahuje hlboko zahrabané dážďovky už prítomné v pôde
Zlepšuje kapacitu zadržiavania vody
Rast rastlín
Zlepšuje klíčenie, rast rastlín a výnos plodín
Pomáha pri raste koreňov a rastlín
Zvyšuje pôdne organizmy (pridáva rastlinné hormóny, ako sú auxíny a kyselina giberelová)